Laatste alarmering:
Datum gisteren Tijd 20:33:39 Hv Voertuig Letsel Eper Veste Epe Prio Hoog Eenheid | Politie Noord en Oost-Gelderland (Infocode)
woensdag 21 februari 2018

Archief

Kleine brand in oven woning De Meander

Gemaakt: Woensdag, 11 februari 2015 17:36

APELDOORN - De Apeldoornse brandweer werd opgeroepen voor een brandgerucht in een woonhuis aan De Meander.

 

Bij aankomst waren de bewoners nog in het huis en zagen rook achter de oven vandaan komen. De gearriveerde brandweer heeft achter de oven onderzoek gedaan en een klein brandje geblust. Een deel van het keukenblok is gedemonteerd om bij de brand te komen. De bewoners hebben geen verwondingen opgelopen. De weg is enige tijd afgezet geweest om de brandweer vrije werkruimte te geven.

Niet in politie-uniform naar het carnaval

Gemaakt: Donderdag, 12 februari 2015 16:47

NEDERLAND - Het leek een leverancier van feestartikelen een leuk idee: carnavallen in politie-uniform. Na overleg met de politie is hij van dit idee teruggekomen. Het korps raadt burgers ten sterkste af om in dit soort kleding feest te gaan vieren.

 

Een leverancier van feestartikelen blijkt het nieuwe operationele politie-uniform in zijn collectie te hebben opgenomen. Het pak vertoont sterke overeenkomsten met het echte uniform. De kans dat dit tot verwarring bij burgers leidt, is dan ook levensgroot.

 

Uit de handel
Daarom heeft de leverancier na overleg met juristen van de politie besloten om het carnavalsuniform uit de handel te nemen. De enige uitzondering daarop vormen de kindermaten, die de politie wel gedoogt. Verder probeert de leverancier om zo veel mogelijk aan winkeliers verkochte pakken terug te halen.

 

Ongewenste verwarring
De politie raadt burgers die al in het bezit zijn van dit kostuum ten sterkste af om dit met carnaval aan te trekken. Dat kan namelijk bij noodhulp en handhaving van de openbare orde leiden tot ongewenste verwarring, met alle kwalijke gevolgen van dien.

 

Misleiden
Ook uit oogpunt van de eigen veiligheid is het een onverstandige keuze. Agressie en geweld tegen politiemedewerkers kunnen zich immers eveneens richten tegen feestvierders in uniform. Verder bestaat de mogelijkheid dat criminelen dit namaakuniform misbruiken om burgers te misleiden en te benadelen. Ook daarop zal de politie tijdens carnaval vanzelfsprekend extra alert zijn.

 

Strafbaar
Juridisch gezien is het dragen van dit namaakuniform op zichzelf niet strafbaar. Wie zich echter in zo'n kostuum als politiemedewerker gedraagt, is op grond van artikel 196 van het Wetboek van Strafrecht wel strafbaar. Tegen zulk gedrag zal de politie tijdens carnaval dan ook optreden.

Grote veiligheidscontrole langs de A1

Gemaakt: Vrijdag, 13 februari 2015 12:00

APELDOORN - Donderdagavond en -nacht 12 en 13 februari hield de politie samen met diverse opsporingsinstanties een grootschalige veiligheidscontrole in Oost-Nederland. De controle richtte zich naast uiteenlopende (verkeers)overtredingen op het tegengaan van criminaliteit, met specifieke aandacht voor mobiel banditisme. Drie verdachten werden aangehouden, 365 voertuigen werden gericht gecontroleerd en de snelheid van ruim 2100 passanten gemeten. Diverse goederen, waaronder drugs en 10 kilo vuurwerk, werden aangetroffen en inbeslaggenomen.

 

De controle vond plaats van 22.30 tot 03.00 uur langs de snelweg A1 in de gemeente Apeldoorn. Er werd samengewerkt met verscheidene gespecialiseerde politieteams, opsporingspartners en collega's in Duitsland. De aanwezigheid van deze collega's is erop gericht te leren van elkaars expertise en ervaringen uit te wisselen als het gaat om mobiel banditisme. Zo wil de politie de (informatie)positie verstevigen in de aanpak van deze vorm van criminaliteit en daarmee ook de pakkans vergroten van bijvoorbeeld verdachte bestuurders. Aan deze gezamenlijke veiligheidscontrole werkten ongeveer 80 medewerkers mee vanuit de eenheid Oost-Nederland en de Landelijke eenheid van de politie, Koninklijke Marechaussee, Douane, Belastingdienst, Drugsexpertise Nederland en de Duitse politie.

 

Resultaten

De aanhoudingen hielden verband met het vervoer van 25 gram harddrugs, een vals rijbewijs en het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs. Onder de 365 gecontroleerde voertuigen waren 25 vrachtauto's en bestelbussen. Deze werden niet alleen doorzocht in de grensstreek, maar ook in en rond Amsterdam op de A1. De voertuigen werden doorgelicht op buit, inbrekersgereedschap, drugs, lading en het bezit van vereiste (vervoers)documenten. Zowel drugs als 10 kilo vuurwerk werden aangetroffen en inbeslaggenomen.

Van de 2150 passanten, overtraden 205 bestuurders de maximaal toegestane snelheid. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 168 km per uur. De (Parket)politie inde voor € 3000,- aan openstaande boetes. Daarnaast namen medewerkers van de Belastingdienst, na ANPR-hits, van vier bestuurders het voertuig in beslag. 15 bestuurders waren onder invloed van alcohol of drugs. De hoogst gemeten ugl was 420. Voor 'lichte' overtredingen zoals rijden zonder rijbewijs, niet handsfree bellen en een lengteoverschrijding van een aanhanger werd voor in totaal zeven personen een proces-verbaal opgemaakt.

 

Aanpak mobiel banditisme

Nederland heeft, net als veel ons omringende landen, last van mobiele bendes die Europa doorreizen met het doel een veelvoud vermogensdelicten te plegen. De bendes houden zich vooral bezig met woninginbraken, straatroven (high impact crime), winkeldiefstallen en zakkenrollerij De buit wordt verkocht of weer mee teruggenomen naar het land van herkomst. De politie zet in op een intensivering van de internationale samenwerking, afspraken en informatie-uitwisseling met de overige landen van Europa. Door heel het land wordt het aankomende jaar op diverse plaatsen acties uitgevoerd en controles gehouden om mobiel banditisme tegen te gaan.

Winkeldief bedreigt medewerkers met mes

Gemaakt: Vrijdag, 13 februari 2015 14:23

APELDOORN - De politie heeft donderdagavond 12 februari een 53-jarige man uit Epe aangehouden, nadat hij was betrapt bij winkeldiefstal, winkelpersoneel had bedreigd met een mes en vervolgens de benen nam.

 

De diefstal gebeurde rond 18.15 uur op de Deventerstraat in Apeldoorn. Winkelpersoneel betrapte de man op diefstal. Toen ze hem daarop aanspraken, bedreigde de man het personeel met een mes en nam hij de benen. De winkelmedewerkers belden direct de politie en achtervolgden de verdachte enige tijd, maar ineens sprong hij over een hek en nam de benen. De man kon even later alsnog door de politie worden aangehouden. Tegen de man wordt proces-verbaal opgemaakt.

Motorrijder ernstig gewond na aanrijding Kanaal Zuid

Gemaakt: Vrijdag, 13 februari 2015 15:39

LIEREN - Op Kanaal Zuid is vrijdagmiddag 13 februari een motorrijder ernstig gewond geraakt, nadat hij tijdens een inhaalmanoeuvre in botsing kwam met een automobiliste, die op dat moment net afsloeg.

 

Het ongeval gebeurde rond 14.00 uur. De motorrijder en de automobiliste reden beiden in de richting van Apeldoorn. Op een gegeven moment wilde de motorrijder de automobiliste vermoedelijk inhalen, net op dat moment sloeg zij linksaf om een woonerf op te rijden. De motorrijder botste hierdoor tegen de zijkant van de auto. Hij belandde door de botsing vervolgens tegen een boom en raakte hierdoor ernstig gewond. Hij is met spoed naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De automobiliste kwam met de schrik vrij.

 

De verkeersongevallendienst van de politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak. De weg is daarvoor afgezet.

Man loopt op Hoenderparkweg met ijzerzaag en zaklamp

Gemaakt: Zaterdag, 14 februari 2015 12:37

APELDOORN - De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 februari, dankzij een oplettende getuige, een 37-jarige man aangehouden (zonder vaste woon- of verblijfsplaats) die in het bezit was van inbrekerswerktuig. De man krijgt proces-verbaal.

 

Agenten kregen rond 02.00 uur de melding dat een man in donkere kleding en met capuchon op, zich verdacht gedroeg op de Hoenderparkweg. De agenten zagen de man inderdaad lopen. De man bleek zich niet te kunnen legitimeren. Hij bleek verder in het bezit van inbrekerswerktuig: een ijzerzaag en zaklamp.

 

De man is meegenomen naar het politiebureau en krijgt proces-verbaal.

 

112 bellen, waarom niet?

Na een inbraak blijkt achteraf vaak dat omwonenden iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. Gelukkig werd in dit geval de politie wel gebeld waardoor mogelijk een inbraak is voorkomen. In sommige gevallen is het zelfs strafbaar om voorbereidende handelingen uit te voeren. Twijfel dus niet maar bel de politie. U mag bij verdachte situaties 112 bellen.

Apeldoorner verspeelt rijbewijs voor dronkenschap

Gemaakt: Zaterdag, 14 februari 2015 12:39

APELDOORN - De politie heeft vrijdag 13 februari het rijbewijs ingevorderd van een 24-jarige man uit Apeldoorn.

 

Agenten zagen rond 22.10 uur op de Jachtlaan in Apeldoorn dat het achterlicht van de auto van de man kapot was. Hierop werd hij staande gehouden. Omdat de agenten een alcohollucht bij de man roken, moest hij een blaastest afleggen. De man bleek een alcoholpromillage te hebben van 785

ug/l.

 

Het rijbewijs van de man is ingevorderd. De politie maakt proces-verbaal op.

LTOZ experts in het vinden van vermisten te water

Gemaakt: Zaterdag, 14 februari 2015 23:02

LELYSTAD - Het is een luguber karwei: het bergen van een stoffelijk overschot dat al dagen, zo niet weken, onder water ligt. Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen, uniek in Europa, is expert op dit gebied. Deze politiemensen zijn erop gebrand vermisten zo snel mogelijk op te sporen en te bergen. En waar hun middelen ophouden, schakelen ze partners in, bijvoorbeeld de Defensie Duikgroep (DDG). Mede vanwege hun moderne zoekmiddelen doet de politie regelmatig een beroep op de Defensieduikers.

 

Zelfdoding, verdrinking, ongeval of misdrijf. Er zijn allerlei oorzaken waarom mensen te water raken. Voor het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) is de eerste prioriteit dat een lichaam snel wordt gevonden. "Pas dan kan het rouwproces bij de nabestaanden beginnen en kunnen wij uitsluiten of er al dan niet sprake is van een misdrijf", vertelt politieman Jaap Nijgh. Welke middelen het LTOZ inzet, hangt af van veel factoren. Het weer, de diepte, stroming en duur van de vermissing spelen bijvoorbeeld een rol. Het team maakt per case een zoekplan. Soms is zoeken met een sonar, helikopter of honden voldoende. Het andere moment moet zwaarder geschut worden gebruikt, zoals een dreg. Dit apparaat met haken zet zich vast in objecten onder het water.

 

Duikers gegarandeerd

"Zaak is om het zoekgebied zo klein mogelijk te houden", zegt Nijgh. "In de ideale wereld pakt een speurhond de geur op de kant al op of hebben we duidelijke aanwijzingen en getuigenverklaringen waar iemand te water is geraakt. Maar lang niet altijd is de exacte locatie bekend en vragen we steun van specialisten buiten de politie." Op zo'n moment komt de Defensie Duikgroep om de hoek kijken. Voor militaire bijstand heeft de DDG een duikteam paraat staan. De Defensieduikers hebben als voordeel dat ze dieper dan vijftien meter mogen en hypermoderne apparatuur meebrengen. Zoals de REMUS, een sonar die afwijkingen op de bodem herkent en de handzame sonar Navigator waarmee de duikers naar het lichaam zwemmen.

 

Mentaal

Hoewel de DDG de civiele autoriteiten steeds vaker ondersteunt, blijft het bergen van lichamen een aangrijpende en spannende klus, weet luitenant-ter-zee 2 OC Sieb Brandsma. "In de opleiding leren de duikers het bergen van drenkelingen uit bijvoorbeeld schepen en autowrakken. Maar de omstandigheden zijn hoe dan ook mentaal zwaar, zeker als het om een kind gaat." Betreft het een misdrijf dan geeft Forensische Opsporing op het 'water-pd' (plaats delict) heel precies aanwijzingen hoe de duikers met sporen moeten omgaan. Nijgh is als operationeel chef blij dat hij op onder meer Defensie kan rekenen. En dankzij een recent gesloten convenant tussen de ministeries van Defensie en Veiligheid en Justitie kan militaire bijstand nu nog sneller plaatsvinden. Volgens Nijgh zit de kracht van het LTOZ in de samenwerking tussen diverse specialisten die landelijk opereren. Eén telefoontje naar de meldkamer van politie volstaat om alle mensen en middelen op de mat te brengen. Nijgh:"Het is zeker niet het makkelijkste werk, maar het geeft heel veel voldoening als je iemand vindt."

 

Bron: Defensiekrant

Politie houdt twee mannen aan na achtervolging over A1

Gemaakt: Zondag, 15 februari 2015 15:55

UDDEL - Politiegenten hielden na een lange achtervolging op zaterdag 14 februari op de A1 bij Bornerbroek twee mannen aan. Het betreft een 24-jarige man uit Rotterdam en een 30-jarige Pool. De politie vermoedt dat de mannen onder invloed van drugs in de auto zaten.

 

Omstreeks 19.00 uur kreeg de politie een melding van een medeweggebruiker dat een auto slingerend over de A1 bij Uddel reed in de richting van Apeldoorn. Meerdere politieauto’s gingen ter plaatse. De bestuurder negeerde stoptekens en ging er met hoge snelheid vandoor. Ter hoogte van Deventer lukte het de agenten om de auto te laten stoppen op de vluchtstrook. Maar zodra de agenten uitstapten, ging de auto er opnieuw vandoor richting Hengelo, waarbij de bestuurder zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde. Een van de politieauto's raakte daarbij beschadigd en moest de achtervolging staken.

 

Ter hoogte van Bornerbroek stopte de auto op de vluchtstrook. Omdat de inzittende instructies van de agenten negeerde, werd bij hem pepperspray ingezet. Daarna kon hij worden aangehouden. De 24-jarige bestuurder weigerde de auto te verlaten. Met behulp van meerdere agenten kon hij uit de auto worden gehaald, waarna ook hij werd aanhouden.

Gewonde bij aanrijding Otterloseweg Ugchelen

Gemaakt: Zondag, 15 februari 2015 16:24

UGCHELEN - Zondagmorgen rond half 12 heeft er op de Otterloseweg N304 in Ugchelen een aanrijding plaatsgevonden. Een tweetal auto's botsen door een nog onbekende oorzaak tegen elkaar.

Eén automobilist raakte gewond en is door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet onderzoek naar het ongeval.

 

Video: Niels Damstra

Inbreker door agente in vrije tijd in bedwang gehouden

Gemaakt: Maandag, 16 februari 2015 15:07

APELDOORN - Een 40-jarige Apeldoorner is zondagavond 15 februari op heterdaad betrapt na te hebben ingebroken bij de buren van een politieagente. De agente en haar man hebben de man overmeesterd en in bedwang gehouden in afwachting van de politie.

 

De inbraak vond plaats aan De Heze in Apeldoorn. De agente, werkzaam voor het woninginbrakenteam van de politie, hoorde de hond van de buren rond 19.00 uur hard blaffen. Omdat er geen lampen gingen branden bij de buren vond de agente de situatie direct verdacht. Samen met haar man hielden zij beide zijden van de woning in de gaten en zagen op enig moment een vermoedelijke inbreker rennen. De agente en haar man hebben de man achtervolgd, overmeesterd en op de grond in bedwang gehouden. Hij bleek een doos sieraden onder zijn arm te hebben, afkomstig uit de woning waar hij net had ingebroken. Hij had een raam vernield om binnen te komen.

 

De inbreker is ingesloten voor nader verhoor en onderzoek. De politie maakt proces-verbaal tegen hem op.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op www.enwij.nlwww.a12beveiligingstechniek.nl en www.betecom.nl.

Man met hakmes overvalt seksshop Asselsestraat

Gemaakt: Maandag, 16 februari 2015 19:47

APELDOORN - Een man met een hakmes heeft maandagavond Christine le Duc aan de Asselsestraat in Apeldoorn overvallen.

 

De overvaller stapte rond 18.35 uur de winkel binnen. Onder bedreiging van het mes maakte hij een onbekend geldbedrag buit en vluchtte in de richting van het centrum. Niemand raakte bij de overval gewond. Het Overvallenteam van de politie doet onderzoek.

 

Burgernertbericht

De gewaarschuwde politie is direct een uitgebreid zoekactie begonnen en heeft ook een Burgernetbericht verspreid. Dit heeft nog niet tot de aanhouding van de verdachte geleid.

 

Signalement

De dader is een ongeveer 35 jarige negroïde man met een fors postuur en is ongeveer 1.80 meter lang. Hij droeg een grijze gewatteerde jas met een zwarte wollen muts. Hij heeft een opvallend brede neus. De politie waarschuwt zelf geen actie te ondernemen als de man wordt gezien. Getuigen kunnen 0900-8844 of 112 bellen.

 

Tips

Tips zijn welkom en het is mogelijk, dat de verdachte voor de overval ook in de buurt van de winkel is geweest. Mensen kunnen informatie doorgeven op 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Trio in bestelbus met inbrekersgereedschap

Gemaakt: Dinsdag, 17 februari 2015 11:27

APELDOORN - De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag 17 februari op de Arnhemseweg drie mannen aangehouden. Zij waren in het bezit van inbrekersgereedschap en de politie stelt een onderzoek in.

 

De politie controleert met grote regelmaat, zeker in de avond- en nachtelijke uren, auto’s in verband met inbraken die in de regio plaatsvinden. Zo werd omstreeks 04.10 uur een bestelbusje met drie inzittenden gecontroleerd. In het voertuig lag inbrekersgereedschap en de betrokken hadden geen duidelijke verklaring voor hun nachtelijke rit.  De mannen, drie Apeldoorners van 32, 32 en 39 jaar werden aangehouden en ingesloten voor verhoor.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op www.enwij.nlwww.a12beveiligingstechniek.nl en www.betecom.nl.

Duo door getuige betrapt op diefstal kleding

Gemaakt: Woensdag, 18 februari 2015 09:54

APELDOORN - De politie heeft dankzij de oplettendheid van een getuige een 21-jarige man zonder woonadres aangehouden. Hij had kleding in de binnenstad gestolen en is ingesloten.

 

Een motoragent werd aan het begin van de middag tijdens zijn surveillance op de Rosariumstraat aangesproken door een getuige die had gezien, dat twee mannen kledinglabels in een put hadden geschopt. De mannen waren in een auto met een Frans kenteken gestapt en weggereden.

 

Opnieuw terug

Meerdere politie-eenheden stelden een onderzoek naar de auto in en niet veel later meldde de getuige, dat de auto weer in de straat werd geparkeerd. De twee inzittenden waren de stad ingelopen. Nog geen tien minuten later kwam een van de mannen terug. Bij onderzoek in de auto werden een nieuwe koffer en de nodige nieuwe kledingstukken aangetroffen. De man werd aangehouden en de spullen werden in beslag genomen.

 

Herkomst koffer gevraagd

De tweede verdachte kwam niet meer terug, waarna de auto is weggesleept. De kleding bleek van twee kledingzaken afkomstig te zijn. Waar de harde zwarte koffer vandaan komt is nog niet bekend. De politie stelt een verder onderzoek in en maakt proces-verbaal op.

Verdachte laat sporen achter bij 2 woninginbraken Uddel

Gemaakt: Woensdag, 18 februari 2015 13:37

UDDEL - De politie heeft op zondag 15 februari een 26-jarige Edenaar aangehouden. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij twee woninginbraken op 22 oktober 2014 in Uddel. Bij het onderzoek werd zijn DNA veilig gesteld en dit zorgde voor een match.

 

Op de bewuste woensdagavond werd er aan de Grote Geezenhegge en de Meester Boelenweg ingebroken. Bij de laatste inbraak werden de twee inbrekers overlopen. Een van hen viel van het balkon en getuigen probeerden de man te overmeesteren. Hij zag toch kans om te ontkomen maar er bleef materiaal achter voor forensisch onderzoek. Dit werd veilig gesteld en matchte op de Edenaar. Hij is over de inbraken verhoord en het onderzoek naar de tweede verdachte loopt nog. De politie maakt na afloop proces-verbaal. De gedupeerden zijn in kennis gesteld.

Apeldoorner verdacht van overval seksshop Asselsestraat

Gemaakt: Woensdag, 18 februari 2015 14:29

APELDOORN - Het overvallenteam heeft op dinsdag 17 februari een 42-jarige Apeldoorner aangehouden. Hij wordt verdacht een dag eerder een overval op een winkel aan de Asselsestraat te hebben gepleegd.

 

Na de overval stelde het overvallenteam een uitgebreid onderzoek in. Aan de hand daarvan werd dinsdagavond deze verdachte aangehouden. Hij is ingesloten voor verhoor.

 

Overval

De overval werd maandagavond 16 februari omstreeks 18.35 uur gepleegd. De man kwam de winkel binnen en bedreigde een personeelslid met een mes. Hij ging er met een geldbedrag te voet vandoor.

Busje rijdt bankgebouw in aan de Gildelaan in Apeldoorn

Gemaakt: Donderdag, 19 februari 2015 06:11

APELDOORN - In de vroege ochtend van donderdag 19 februari is er een mislukte plofkraak gepleegd bij de ING bank aan de Gildelaan in Apeldoorn. Mogelijk twee daders reden met een busje het gebouw binnen en vertrokken later zonder buit.

 

De politie werd door omwonenden gealarmeerd en was snel ter plaatse. Na een korte zoektocht werd in de buurt een busje aangetroffen. Deze is veiliggesteld voor onderzoek, omdat deze er mogelijk mee te maken heeft. Op grond van aangetroffen sporen, sluit de politie niet uit dat het de bedoeling was om een ontploffing te veroorzaken; dit is duidelijk niet gelukt.

 

Van de twee daders ontbreekt ieder spoor. De politie roept getuigen op zich te melden op 0900-8844 of -als men anoniem wil blijven- bij Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Politie waarschuwt voor nep telefoongesprekken

Gemaakt: Donderdag, 19 februari 2015 15:39

NEDERLAND - De politie waarschuwt voor nep telefoongesprekken waarbij de beller zich voordoet als politiemedewerker. Mensen die gebeld worden krijgen de wrange boodschap dat een naaste is overleden. De politie spreekt van een zieke grap en benadrukt dat zij slecht nieuws gesprekken niet telefonisch doet.

 

De afgelopen week kreeg de politie op meerdere plekken in Nederland meldingen van mensen die een dergelijk nep telefoontje kregen. In Oost-Nederland zijn op dit moment meldingen bekend in Nijmegen, Doetinchem, Zevenaar, Arnhem en Wageningen. Het is nog niet bekend of de telefoontjes door één of meerdere mensen worden gedaan. Het is tot op heden helaas nog niet gelukt om de beller(s) te traceren.

 

Slecht nieuws wordt persoonlijk overgebracht

De politie doet slecht nieuws gesprekken persoonlijk. Dit gezien de grote impact van de vaak uiterst vervelende boodschap. De politie vraagt mensen die worden geconfronteerd met een nep telefoontje om zoveel mogelijk informatie over de beller te achterhalen. Noteer bijvoorbeeld het telefoonnummer als er niet afgeschermd wordt gebeld en noteer namen en specifieke gegevens die in het gesprek worden vermeld. Neem vervolgens contact op met de politie.

Bromfietscontrole op 3 locaties; 24 bekeuringen

Gemaakt: Vrijdag, 20 februari 2015 13:54

APELDOORN - De politie heeft donderdag 19 februari op 3 locaties in Apeldoorn een brom- en snorfietsen controle gehouden.

 

De controles vonden plaats op de Saba/Kayersdijk, Lepelaarweg/Kanaal Zuid en de Rietdekkersdreef / Leidakkersdreef in Apeldoorn. Er is 24x een proces-verbaal uitgeschreven voor opgevoerde brommers/snorfietsen.

 

Van de 24 opgevoerde brommers/snorfietsen moeten er 7 opnieuw worden gekeurd vanwege veranderingen die zijn aangebracht aan het voertuig. Ook bleek een 20-jarige man uit Apeldoorn niet in het bezit van een geldig bromfietsrijbewijs.

Steekpartij op de Viltmakersdonk in Apeldoorn

Gemaakt: Zaterdag, 21 februari 2015 03:40

APELDOORN - In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er een steekpartij plaats op de vijfde verdieping van een appartementencomplex aan de Viltmakersdonk in Apeldoorn.

 

De steekpartij vond rond 1:00 uur plaats. Het is nog onbekend of er gewonden zijn gevallen en of er iemand is aangehouden.

Jongetje (3) vermist vanaf de Agathastraat

Gemaakt: Zondag, 22 februari 2015 20:33

APELDOORN - Een jongen van 3 jaar uit Apeldoorn is sinds zondag vermist. Hij is aan het eind van de middag voor het laatst gezien in de Agathastraat.

 

De politie heeft een Burgernetbericht verspreid met een signalement van de jongen. Hij heeft blond haar en een felgroen pakje met donkerblauwe schoenen aan. De jongen heeft een geel loopfietsje bij zich.

 

Update

Het jongetje is weer gevonden. Hij is vlak na het Burgernetbericht thuis aangetroffen. Het afsluiten van de Burgernetactie was niet goed gegaan.

Vrouw zwaar mishandeld in haar woning in Vaassen

Gemaakt: Maandag, 23 februari 2015 15:26

VAASSEN - De politie zoekt getuigen in het onderzoek van een zware mishandeling aan de Suikerbrink in Vaassen, op 23 december 2014.

 

De politie is nog steeds op zoek naar de dader van een mishandeling van een vrouw in een woning aan de Suikerbrink in Vaassen. Woensdag 25 februari zal worden geflyerd aan de Suikerbrink en in de directe omgeving, om wederom aandacht te vestigen op deze zaak.

 

Op dinsdag 23 december werd bij een woning aan de Suikerbrink in Vaassen aangebeld. De 25-jarige bewoonster deed open, waarna een man de woning binnendrong en de vrouw mishandelde. Hij doorzocht de woning en ging er kort daarna op een fiets vandoor. De vrouw moest met zwaar aangezichtsletsel en snijwonden in haar armen worden opgenomen in het ziekenhuis.

 

Signalement

Van de dader is het volgende signalement bekend:

man van ca. 20-25 jaar oud;Mager postuur;Ongeveer 1.75m. lang;Getinte huidskleur;Droeg een muts, een donkere jas of trui met capuchon en een Ajax-broek;Is vertrokken op een mountainbike in de richting van het centrum.

 

Iets gezien of informatie over deze zaak?

Getuigen worden nog steeds verzocht zich te melden. Hebt u informatie die van belang kan zijn voor het oplossen van deze zaak, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de politie, via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000.

Schoorsteenbrand treft voor 2e keer woonhuis Veenhuizerweg

Gemaakt: Maandag, 23 februari 2015 17:59

APELDOORN - Maandagmiddag 23 februari is de Apeldoornse brandweer uitgerukt voor een schoorsteenbrand aan de Veenhuizerweg.

 

Een hoogwerker en een tankautospuit kwamen ter plaatse. De brandweer heeft de schoorsteen met behulp van een hoogwerker geveegd. Het is niet de eerste keer dat er in dit huis een schoorsteenbrand woedt. Vorig jaar moest de brandweer ook al naar hetzelfde huis uitrukken. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. De bewoners zijn door de brandweer en de ter plaatse gekomen politie opgevangen. De brand trok veel bekijks van omwonenden.

Minister informeert Kamer over huisvesting politie in 2025

Gemaakt: Dinsdag, 24 februari 2015 08:37

NEDERLAND - In een brief aan de Tweede Kamer maakte minister Opstelten van Veiligheid en Justitie maandag 23 februari inzichtelijk welke politiebureaus en steunpunten de politie in 2025 in gebruik zal hebben. Het gaat om een landelijke dekkend netwerk van 575 bureaus. Tussen nu en 2025 zullen stapsgewijs bijna 200 bureaus verdwijnen. Deze afname past bij de veranderende dienstverlening van de politie.

 

De minister stelt in zijn brief: 'Voorafgaand aan het vaststellen van de locaties voor de basisteams is een zorgvuldig proces doorlopen dat heeft geleid tot een door het gezag gedragen locatiekeuze. Bij de keuze is vanzelfsprekend rekening gehouden met de veiligheidssituatie, spreiding en aanrijtijden, ook op het platteland. De keuze voor de bureaus is dus gemaakt in nauwe samenspraak met het lokaal bestuur; dat heeft het beste inzicht in wat er lokaal nodig is.'

 

De politie is er altijd

Huisvesting sluit aan bij de manier waarop de politie werkt. De politie is bereikbaar en aanspreekbaar. De politie is er altijd, voor een veiligere samenleving. In deze tijd van moderne middelen is de politie in deze missie steeds minder gebonden aan een vast politiebureau. Aangifte doen kan tegenwoordig ook telefonisch, aan huis of via internet. Dit laatste doen jaarlijks al ruim 400.000 mensen. Minder spoedeisende meldingen kunnen eveneens via internet worden doorgegeven. Agenten zijn steeds vaker bereikbaar via social media. Ook portable computers en handige politieapps maken de politie minder afhankelijk van traditionele politiebureaus.

 

Oost-Brabant

In het overzicht van de bureaus en steunpunten dat de minister bij zijn brief voegde, is de Eenheid Oost-Brabant niet meegenomen. Minister Opstelten: 'Voor deze eenheid, zo was ook voorzien in het proces, zal ik de huisvestingsplannen in de loop van dit jaar vaststellen. De reden is gelegen in een nog lopende pilot van een nieuwe werkwijze in deze eenheid.

Tiener heeft wapen in rugtas bij opstootje

Gemaakt: Dinsdag, 24 februari 2015 11:09

VAASSEN - Maandagavond 23 februari heeft de politie een 14-jarige jongen uit Apeldoorn aangehouden voor wapenbezit.

 

De politie kreeg rond 21.20 uur de melding van een opstootje bij het tunneltje onder de Laan van Fasna, hierbij zou een mes zijn gezien. Bij het tunneltje troffen de politieagenten vijf jongeren. Eén daarvan bleek inderdaad een mes bij zich te hebben, maar dit was niet strafbaar. Het mes is wel in beslag genomen. In de rugtas van de minderjarige jongen troffen de agenten een voorwerp aan dat lijkt op een vuurwapen aan. Het bleek te gaan om een alarmpistool, dit is strafbaar en hij is hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor nader verhoor. Het wapen is in beslag genomen.

Apeldoorner verdacht van diefstallen in sportcomplex

Gemaakt: Woensdag, 25 februari 2015 15:39

APELDOORN - In een onderzoek naar diefstallen vanuit een sportcomplex in Apeldoorn, heeft de politie dinsdag 24 februari een 41-jarige man uit Apeldoorn aangehouden. De diefstallen werden gepleegd bij een voetbalvereniging in december en februari.

 

Bij de diefstallen werden telefoons, kleding, portemonnees en geld buitgemaakt. Inmiddels heeft verder onderzoek uitgewezen dat de man vermoedelijk met meer diefstallen uit kleedkamers in verband gebracht kan worden. Het gaat dan om diefstallen die in 2014 bij sportclubs in Twello en Epe zijn gepleegd.

 

De komende tijd zal de politie verder onderzoek doen naar deze verdachte.

Fietser aangereden op rotonde door voorrangsfout

Gemaakt: Donderdag, 26 februari 2015 21:28

APELDOORN - Donderdag avond heeft er een ongeval plaats gevonden tussen een auto en een fietser. 

 

Het ongeval gebeurde om 20:55 uur op de Veenhuizerweg. Bij het ongeval raakte de fietser lichtgewond. De fietser is in de ambulance behandeld. Een voorrangsfout is waarschijnlijk de oorzaak van het ongeval. Het verkeer ondervond geen hinder bij de aanrijding.

Fietser ernstig gewond na aanrijding met automobilist

Gemaakt: Zaterdag, 28 februari 2015 11:37

APELDOORN - Vrijdag 27 februari is een 86-jarige fietser uit Apeldoorn ernstig gewond geraakt toen hij op het kruispunt Lange Amerikaweg – Kanaal Zuid in botsing kwam met een auto bestuurd door een 32-jarige automobilist uit Apeldoorn.

 

Het ongeval vond rond 11.20 uur plaats. De fietser reed over Kanaal Zuid en wilde de Lange Amerikaweg oversteken. Van links, op de rijbaan richting de Landdrostlaan, reed veel verkeer. Vermoedelijk heeft de fietser, bij het oversteken tussen dit verkeer door, de van rechts vanaf de Landdrostlaan naderende auto niet opgemerkt en hem dus geen voorrang verleend. Een botsing tussen de fietser en de auto was het gevolg. De fietser kwam hard ten val. Hij was na het ongeval niet aanspreekbaar en is met ondermeer hoofdletsel per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

 

De verkeersongevallendienst van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

Duo verdacht van mishandeling

Gemaakt: Zaterdag, 28 februari 2015 13:10

APELDOORN - In de nacht van vrijdag op zaterdag 28 februari heeft de politie rond 04.20 uur twee Apeldoorners van 39 en 31 aangehouden. De 39-jarige man is aangehouden in verband met het mishandelen van een 25-jarige plaatsgenoot. De 31-jarige man is aangehouden omdat hij de

aanhouding van zijn maat probeerde te voorkomen.

 

De 39-jarige man zou de 25-jarige man op de Kapelstraat een vuistslag in het gezicht hebben gegeven na een woordenwisseling. Toen de politie hem even later op de Paslaan wilde aanhouden, was direct sprake van veel verzet door beide mannen. De 31-jarige man probeerde zijn maat te ontzetten en probeerde ook een agent te slaan, wat niet lukte. Beide mannen moesten met geweld onder controle worden gebracht door de politie, en zijn afgevoerd naar het politiebureau. De politie maakt proces-verbaal tegen hen op.

Apeldoorner (18) biedt gestolen fiets aan op Marktplaats

Gemaakt: Zaterdag, 28 februari 2015 15:14

APELDOORN - Vrijdagmiddag 27 februari heeft de politie een 18-jarige jongeman uit Apeldoorn aangehouden voor heling omdat hij een gestolen fiets in zijn bezit bleek te hebben en te koop aanbood via Marktplaats.

 

Een 40-jarige vrouw uit Apeldoorn had zelf een afspraak gemaakt met de jongen nadat ze ontdekte dat de jongen de gestolen fiets van haar dochter, een Cortina, te koop aanbood. De dochter van de vrouw was woensdag 25 februari vergeten haar fiets op slot te zetten buiten de Burger King in

Apeldoorn. Toen ze weer buiten kwam was haar fiets verdwenen. Haar moeder vroeg kennissen uit te kijken naar de fiets en werd getipt op de advertentie van de 18-jarige jongen.

 

Bij zijn woning aangekomen bleek het inderdaad om de fiets van haar dochter te gaan en is de politie gebeld. De jongen is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De politie maakt proces-verbaal tegen hem op.