Logo 112Apeldoorn

Redactie gemeentebericht 0 reactie(s) di 26 april 2022, 17:02

‘Lintjesregen’ voor 21 Apeldoorners

APELDOORN – Ter gelegenheid van Koningsdag 2022 kregen 21 inwoners van de gemeente Apeldoorn een Koninklijke Onderscheiding. Dit keer weer op de ‘normale’ manier van voor corona. Burgemeester Ton Heerts reikte de onderscheidingen uit op dinsdag 26 april in Schouwburg Orpheus. Luitenant-kolonel titulair Plink kreeg zijn onderscheiding opgespeld door de Minister van Defensie.

Vanwege het grote aantal personen gedecoreerden, waren er twee groepen.

De heer A. Alkas (Ahmet, 55 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
De heer Alkas was 25 jaar geleden een van de oprichters van Stichting Canlar Uitvaartfonds. Een uitvaartfonds dat voorzag in de behoefte van de Turkse gemeenschap in Nederland om hun dierbaren na het overlijden volgens de Alevitische rituelen te verzorgen. In 1998 werd de heer Alkas lid van D66, waarvoor hij zich lange tijd actief heeft ingezet. Voor die partij was hij ruim 8 jaar raadslid en bijna net zo lang fractievertegenwoordiger. Hij is een voorbeeld voor mensen met een niet-westerse achtergrond die politiek actief willen worden.

De heer E.J.G. Barten (Arjan, 54 jaar, Hoenderloo, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
De heer Barten heeft twintig jaar lang veel vrijwilligerswerk gedaan bij voetbalclub S.V. Beatrix, vooral voor de jeugd. Hij is ook al 20 jaar lid van het Oranje Comité Hoenderloo, dat diverse evenementen organiseert voor de Hoenderlose bevolking en de vele toeristen die het dorp elk jaar komen bezoeken. Hij is secretaris van het bestuur geweest en was zeven jaar voorzitter en daarmee het visitekaartje van het Oranje Comité.

De heer mr. G.P. Bazelier (Gerrit, 74 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
De heer Bazelier was in 2006 een van de oprichters van de Voedselbank Apeldoorn. Hij was een aantal jaren secretaris van het bestuur. Zo’n 10 jaar geleden was hij ook betrokken bij de oprichting van StadsAkkers, waarvan hij secretaris en voorzitter is geweest, en nu nog bestuurslid is. Hij is ook voorzitter van het bestuur van de Pluktuin in Wenum-Wiesel. De heer Bazelier was 8 jaar lang SchuldHulpMaatje. In die rol hielp hij mensen die in problematische schuldsituaties waren terechtgekomen.

De heer S.H. Boon (Simon, 73 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
De heer Boon werd in 2008 voorzitter van Stichting Oranjefeesten Apeldoorn. Het jaar daarna kwam – toen nog – Koningin Beatrix naar Apeldoorn om Koninginnedag te vieren. De heer Boon gaf het programma van die dag een nieuw en eigentijds karakter. Naast de traditionele kleedjesmarkt kwam ook veel aandacht voor cultuur. Verder zat en zit de heer Boon in het bestuur van veel stichtingen en organisaties, waarvan een aantal zich richt op internationale contacten tussen Apeldoorn en andere landen in de wereld.

Mevrouw C.L.M. Breuer-van der Haar en de heer J.J.H.G. Breuer (Tineke (64) en Jos (65), Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
De heer en mevrouw Breuer hebben 10 jaar lang kinderen opgevangen die tijdelijk niet thuis konden zijn. Verder hebben ze jarenlang echtparen begeleid die hun relatie willen verbeteren door een nieuwe manier van communiceren. Daarnaast is mevrouw Breuer mede-voorganger bij de Open Kring Vieringen in De Drie Ranken en vrijwilliger bij Stichting Sant’Egidio die zich inzet voor de daklozen in Apeldoorn. De heer Breuer gaat al meer dan 20 jaar als vrijwilliger mee met bedevaartreizen naar Lourdes om pelgrims te helpen die slecht ter been zijn. Daarnaast is hij mentor bij Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland, waarvoor hij mensen begeleidt die niet meer zelf de regie kunnen voeren op het gebied van zorg en welzijn.

De heer B. de Bruin (Bas, 65 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
Bij de heer De Bruin werd al op relatief jonge leeftijd de basis gelegd voor de zorg en dienstbaarheid die hij al heel lang aan anderen biedt. Nadat zijn vader door een ernstige ziekte op jonge leeftijd overleed, werd hij als oudste zoon de ‘pater familias’ voor broers en zus en zijn familie. Daarnaast is hij meer dan 15 jaar steun en toeverlaat geweest van zijn buren, die beiden in de 90 zijn. Ook al meer dan 15 jaar besteedt de heer De Bruin veel tijd aan vrijwilligerswerk voor de Apeldoornse Lawn Tennisvereniging Quick. Hij is ook penningmeester van Peugeot Club Nederland, de club van de eigenaren van Peugeots die na 1964 zijn gebouwd. Daarnaast is de heer De Bruin oprichter en bestuurslid van Stichting Behoud Juniperbos, die toeziet op het behoud van dit bos aan de westkant van Apeldoorn.

De heer S. Gerritsen (Steven, 66 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
De heer Gerritsen heeft meer dan 40 jaar bij de gemeente gewerkt, de laatste 22 jaar als stadsdeelmanager en gebiedsmanager. In die periode was hij een grote steun voor de dorpen van Apeldoorn. Hij stond altijd klaar voor ‘zijn’ inwoners en ondernemers. Vanuit zijn betrokkenheid voor zijn collega’s is de heer Gerritsen jarenlang lid geweest van de Ondernemingsraad binnen de gemeentelijke organisatie. Hij was ook vakbondsconsulent van de CNV. Verder deed en doet de heer Gerritsen vrijwilligerswerkzaamheden bij Kerkgemeenschap De Drie Ranken, waar hij aan de wieg stond van een nieuwe jongerenviering.

De heer H.R. Hogeveen (Hans, 68 jaar, Ugchelen, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
De heer Hogeveen begon meer dan 40 jaar geleden in de schuur achter zijn huis met zijn bedrijf lTS, dat nu marktleider is in aluminiumfolie. Zijn bedrijf werd in 2013 door Deloitte uitgeroepen tot een van de Best Managed Companies in Nederland. De heer Hogeveen was een van de mensen achter de oprichting van de EAFA Rewinder Group, die bestaat uit de toonaangevende Europese fabrikanten van aluminium huishoudfolie en bakpapier. Als voorzitter van de EAFA speelt hij een leidende rol in de lobby in Brussel om de belangen van de aluminiumindustrie te verdedigen.

De heer J.H. Lamberts (John, 61 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
De heer Lamberts werd als jonge jongen lid van Apeldoornse Boys en is dat nog steeds. Hij deed en doet veel bestuurlijke werkzaamheden. Hij werd 18 jaar geleden lid van het hoofdbestuur van de vereniging. Daar is hij inmiddels mee gestopt, maar hij doet nog steeds de ledenadministratie, is nog lid van de sponsorcommissie en leidt nog steeds de Vrienden van de Boys.

Mevrouw L. Liefting-de Zwaan (Bertha, 60 jaar, Uddel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
Mevrouw Liefting is al meer dan 30 jaar actief als leidster bij de peuterspeelzaal in Uddel, die zij zelf oprichtte toen haar kinderen klein waren. Verder is ze leidster van de aangepaste catechese en kerkdiensten van de Hervormde Kerk in Uddel voor jonge mensen die anders begaafd zijn. Samen met haar man heeft zij 15 jaar lang via Stichting Europa Kinderhulp minderbedeelde buitenlandse kinderen een vakantie in haar gezin bezorgd. Verder is mevrouw Liefting mantelzorger voor een aantal familieleden (geweest).

Mevrouw drs. P.G. van Maldegem-Luteijn (Peti, 64 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
Mevrouw Van Maldegem richtte een christelijke peuterspeelzaal op, toen ze erachter kwam dat er niet zo’n peuterspeelzaal bij haar in de buurt was. Ze richtte ook ‘KINETO’ op om jonge kinderen achter de tablet en smartphone vandaan te halen. Kinderen kunnen er terecht voor buitenschoolse activiteiten zoals koken, scouting, tekenen en sporten. Mevrouw Van Maldegem is ook jarenlang lid geweest van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Gemeente Apeldoorn. Daarnaast is ze voorzitter van Stichting AZIZ die asielzoekers die tussen wal en schip vallen, helpt bij hun asiel- en integratieproces in de Nederlandse samenleving.

Mevrouw J.J.U. Manni (Cora, 77 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
Mevrouw Manni is meer dan 40 keer als medisch verzorgende mee geweest tijdens de Zonnebloemvakantieweek om te helpen bij de verzorging van mensen met een lichamelijke beperking. Ze is ook al ruim 15 jaar vrijwilliger in de lokale Zonnebloemafdeling Apeldoorn-West. Daarnaast gaat ze als medisch reisbegeleider mee met vakantiereizen van Senior Vakantie Plan, waarbij haar medische deskundigheid van grote waarde is. Verder bezoekt mevrouw Manni al bijna 30 jaar via het Apostolisch Genootschap in Apeldoorn eenzame ouderen en zieken en is zij vrijwilliger bij stichting Vier Het Leven.

Mevrouw I.L. Niemer (Irene, 76 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
Mevrouw Niemer heeft gedurende 22 jaar als vrijwilliger aan de telefoon gezeten van de Telefonische Hulpdienst, die nu Landelijke Luisterlijn heet. Zij voerde, vaak in de nacht, gesprekken met mensen die ernstig depressief waren of zelfmoord wilden plegen. Door haar aandacht voor de bellers is zij voor velen redder in nood geweest. Naast haar vrijwilligerswerk voor de Luisterlijn is mevrouw Niemer meer dan 20 jaar mantelzorger geweest voor een tante, haar moeder en een van haar zussen.

Mevrouw H. (Özçelik)-Pekşen (Hatice, 53 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
Mevrouw Pekşen doet vrijwilligerswerk sinds zij 40 jaar geleden in Nederland kwam wonen. Zij doet mee aan de organisatie en uitvoering van activiteiten in het cultuurcentrum dat aan de Eyup Sultan Moskee in Apeldoorn is verbonden. Ze verzorgt educatieve avonden en is vraagbaak voor de hele gemeenschap die in het cultuurcentrum komt. Als het nodig is treedt ze op als tolk. Voor gezinnen die het minder goed hebben, regelt zij extra eten, kleding, meubels en andere spullen. Vanuit haar werk bij Stimenz zorgt mevrouw Pekşen in haar vrije tijd voor mensen en gezinnen die het moeilijk hebben. Ten slotte beheert zij als imker de verenigingsstal Bij-Zuid in het Zuiderpark.

De heer W.F. Reinders (Willem, 79 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
De heer Reinders was lange tijd kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente rond de Grote Kerk. Zo’n 20 jaar geleden ging die gemeente meehelpen aan een beter leven voor de inwoners van Gurupà, een gebied met een aantal dorpen en gehuchten in het oerwoud aan de Amazone in Brazilië. De heer Reinders nam in 2005 het initiatief voor oprichting van de Stichting Grote Kerk Apeldoorn-Gurupà Brasil en is nog steeds bestuurslid. Hij wist veel geld binnen te halen waarmee in Gurupà de afgelopen 15 jaar veel projecten op het gebied van onderwijs en medische zorg konden worden gerealiseerd.

De heer A.R. Schiphorst (Alex, 74 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 1)
De heer Schiphorst doet al jaren vrijwillig heel veel voor veel mensen in Apeldoorn-Zuid. Hij heeft gezorgd voor geld om speeltuin De Speeldoos op te knappen. Hij organiseert wandelingen met ouderen van het verzorgingstehuis Sainte Marie. Hij nam in 2017 het initiatief om Stichting Buurtmensen op te richten, met als doel de sociale samenhang tussen buurtbewoners te versterken en de sociale sfeer binnen Apeldoorn-Zuid te verbeteren. Hij was een van de organisatoren van het Zuiderparkfestival. De heer Schiphorst heeft ook ingezamelde hulpgoederen naar een kindertehuis in Roemenië gebracht.

Mevrouw J.W. Visser-Zeevalkink (Ank, 72 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
Mevrouw Visser is al 33 jaar vrijwilliger in de Wereldwinkel in Apeldoorn. Daarnaast is zij zeer actief bij de verkoop van Fair Trade-producten tijdens evenementen en markten. Ze doet ook al 30 jaar lang vrijwilligerswerk voor de Hartstichting. Mevrouw Visser staat altijd klaar voor iedereen om haar heen. Ze draagt haar medemens een warm hart toe.

De heer B. de Vries (Bernard, 75 jaar, Apeldoorn, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
De heer De Vries heeft 40 jaar bij Visio gewerkt. Hij is de grondlegger van wat nu Videologie heet, begeleiding voor slechtziende mensen om optimaal te kunnen omgaan met het verlies van gezichtsvermogen. De heer De Vries doet al decennialang vrijwilligerswerk binnen het Apeldoornse sportlandschap. Hij was 14 jaar voorzitter van voetbalvereniging Columbia en is bestuurslid geweest van Sportraad Apeldoorn en de Federatie van Amateurvoetbalverenigingen Apeldoorn en Omstreken. De heer De Vries is ook ambassadeur van de KNVB. De laatste jaren is hij actief als bestuurslid bij Life Goals Apeldoorn.

De heer J. van Zeijl (Johan, 69 jaar, Apeldoorn, Lid in de Orde van Oranje-Nassau, groep 2)
Meneer Van Zeijl is sinds 25 jaar een essentiële steunpilaar voor het Etty Hillesum Centrum in Deventer, dat haar inspiratie vindt in het gedachtengoed van Etty Hillesum: verdraagzaamheid, tolerantie en het samen leven in een open samenleving. De heer Van Zeijl is er gastheer en beheerder. Daarnaast is hij altijd aanwezig bij de ceremoniale herdenking als Werkgroep Struikelstenen Deventer struikelstenen legt ter nagedachtenis aan de door de Nazi’s gedeporteerde en vermoorde Deventenaren. De heer Van Zeijl verzorgt dan een koosjere lunch voor de vaak joodse nazaten die aanwezig zijn.

Lt Kolonel titulair W.L. Plink (Willem, 86 jaar, Apeldoorn, Ridder met de Zwaarden in de Orde van Oranje-Nassau)
Lt Kolonel titulair Plink ontvangt de versierselen behorende bij zijn Koninklijke onderscheiding op het ministerie van Defensie.Gedurende zijn hele carrière, eerst als militair en daarna als vrijwilliger na zijn eervol ontslag in 1991 heeft de heer Plink zich ingezet ter bevordering van de militaire geschiedschrijving, het handhaven van de tradities en vlaggen en vaandels van het Nederlandse leger in het algemeen en de Cavalerie in het bijzonder. In 2021 heeft mede als gevolg van zijn initiatief en harde werk een herstructurering van het traditiebestel van de Cavalerie plaatsgevonden. Jarenlang heeft de heer Plink zich ingezet voor de activiteiten van Bronbeek. Bronbeek, een museum en hét kenniscentrum van het koloniaal-militair verleden van het Koninkrijk der Nederlanden. Al decennia is hij verbonden aan de vereniging Mars et Historae, Nederlandse Vereniging voor Militaire Historie. Ook heeft hij zich ingezet voor het Nationaal leger Museum in Delft, het latere Nationaal Militair Museum in Soest. Vanaf 1990 is hij algemeen bestuurslid, penningmeester en vrijwilliger bij Stichting Herdenking Birma-Siam Spoorweg en Pakan Baroe Spoorweg (SHBSS).

Reacties

Reageren op dit artikel is niet meer mogelijk

Ook interessant

Weersverwachting Apeldoorn

Volg ons

Volg ons

Copyright © 112Apeldoorn
!

Ads

Advertenties worden geblokkeerd

Oeps! Onze advertenties worden geblokkeerd. Dit vinden wij jammer, want dankzij de advertenties is deze website gratis toegankelijk.

Steun ons alsjeblieft door deze Adblock-extensies of -software uit te schakelen.

Browsers als Firefox en DuckDuckGo staan soms te strikt ingesteld waardoor onze website niet goed werkt. Pas deze instelling aan of zet onze website op de whitelist.