Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 22:35:37 (dia) Tangostraat 7323SZ Apeldoorn 54249 Prio Hoog Eenheid | Traumaheli Lifeliner 3 - MMT Ambulance...
zondag 22 september 2019

Vraag het De Letselschade Specialist

Ed BloemheuvelEd Bloemheuvel is onze specialist bij AXX Letselschade. Minimaal wordt elk kwartaal 1 vraag beantwoord. Bij veel ingestuurde vragen breiden we dit uit naar maximaal 3 per kwartaal. Uit de ingezonden vragen wordt door de redactie een keuze gemaakt.

U kunt uw vraag met uw eigen gegevens insturen, echter is het ook mogelijk uw vraag anoniem in te sturen. Uw vraag en het daarbij horende antwoord wordt als nieuwsbericht op de website geplaatst, tevens zal deze zichtbaar blijven onder de partner waar aan de vraag is gesteld.

Vaak zijn er meer mensen die met hetzelfde probleem of vraag rondlopen als u! Zo helpen we elkaar.

 

Vraag het De Letselschade Specialist: Affectieschade

Vraag:

Wat is een deelgeschilprocedure bij letselschade?

Antwoord:

Sinds 1 juli 2010 is de deelgeschilprocedure ingevoerd in Nederland. Deze procedure geeft een slachtoffer de mogelijkheid om in een letselschadezaak over een onderdeel van de zaak een oordeel van de rechter te vragen. Als u een discussie heeft met de aansprakelijke verzekeraar over een bepaald aspect van uw letselschadezaak en u komt daar niet uit, kunt u deze procedure inzetten. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de hoogte van het smartengeld, de vraag of uw klachten samenhangen met het ongeval, de vraag of een bepaalde schadepost voor vergoeding in aanmerking komt, wat de omvang is van uw verloren arbeidsvermogen, de vraag of uw een carrière mist door het ongeval, hoe hoog het eigen schuldpercentage moet zijn, enzovoort. De procedure kan ook goed gebruikt worden om een impasse in uw zaak te doorbreken!

Het grote voordeel van de deelgeschilprocedure is dat de aansprakelijke verzekeraar de kosten van uw advocaat moet betalen die voor deze procedure moeten worden gemaakt. U kunt dan dus kosteloos procederen! Bent u het dus niet eens met de opstelling van de aansprakelijke verzekeraar in uw letselschadezaak, dan kunt u op deze manier zonder kostenrisico om een oordeel van de rechter vragen! Onze AXX experts wijzen u de weg.

Vraag het De Letselschade Specialist: Trombose

Vraag:

Ik ben vorig jaar geopereerd aan mijn knie. Bij de intake heb ik aangegeven dat ik een verhoogde kans op trombose heb vanwege een erfelijke afwijking. Desondanks heeft het ziekenhuis hier onvoldoende rekenschap van gegeven. Ik heb nu blijvende hinder aan mijn been, waardoor ik beperkt ben in dagelijkse beweging en sporten. Kan ik hier iets tegen doen?

Antwoord: 

Via 112 Apeldoorn ontvingen wij uw vraag over de opgelopen trombose na uw knie-operatie. 

Op basis van de door u gemelde gegevens kan nog niet worden beoordeeld of het ziekenhuis aansprakelijk kan worden gehouden voor de blijvende hinder aan uw been. Daarvoor is nadere informatie nodig en zal een beoordeling moeten worden gegeven aan de hand van uw medisch dossier. Het ziekenhuis zal in ieder geval u voldoende moeten hebben gewezen op de risico’s van de uitgevoerde behandeling gezien de door u aangegeven erfelijke afwijking. Ook zal getoetst moeten worden of de uitgevoerde behandeling op basis van de door u gegeven informatie een juiste keuze is geweest en past binnen de geldende richtlijnen en protocollen.

Een van onze letselschade-experts is bereid om u te bezoeken, de zaak te bespreken en een medische beoordeling te verzorgen. Op basis daarvan kan worden geadviseerd of (de arts van) het ziekenhuis  niet heeft gehandeld zoals van haar mocht worden verwacht. Als dat kan worden vastgesteld en het ziekenhuis aansprakelijk is, zal de door u opgelopen schade moeten worden vergoed. Onze expert kan u daarbij begeleiden.

Aan het bezoek van onze expert zijn voor u geen kosten verbonden. Indien u een afspraak wilt maken, dan kan een van onze experts telefonisch contact met u opnemen om een afspraak te maken.

 

Ed Bloemheuvel

AXX Letselschade

Tel: 06-13607307

 

Ook een vraag voor onze Specialist? Stuur je vraag in via ons contactformulier